Skip to main content

More right-solid
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 17,374
favorite 0
comment 0
Vũ Luyện Điên Phong Tác giả: Mạc Mặc Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/vu-luyen-dien-phong/
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 12,603
favorite 0
comment 0
Vạn Cổ Thần Đế Tác giả: Phi Thiên Ngư https://truyen.thuvienbao.com
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 12,302
favorite 0
comment 0
Thần Đạo Đan Tôn Tác giả: Cô Đơn Địa Phi https://truyen.thuvienbao.com
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 10,895
favorite 1
comment 0
Vũ Thần Chúa Tể Tác giả: Ám Ma sư Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/vu-than-chua-te/
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 10,845
favorite 0
comment 0
Linh Vũ Thiên Hạ Tác giả: Vũ Phong http://truyen.thuvienbao.com
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 10,739
favorite 0
comment 0
Tuyệt Thế Vũ Thần Tác giả: Tịnh Vô Ngân https://truyen.thuvienbao.com
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 10,613
favorite 0
comment 0
Vô Thượng Sát Thần Tác giả: Tà Tâm Vị Mẫn Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/vo-thuong-sat-than/
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 10,088
favorite 0
comment 0
Độc Tôn Tam Giới Tác giả: Lê Thiên Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 9,634
favorite 0
comment 0
Vô Địch Kiếm Vực Tác giả: Thanh Phong Loan Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/vo-dich-kiem-vuc/
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 8,395
favorite 0
comment 0
Ngạo Thế Đan Thần Tác giả: Tịch Tiểu Tặc Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 7,858
favorite 0
comment 0
Đế Võ Đan Tôn Tác giả: Dực Ngư Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/de-vo-dan-ton/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 7,572
favorite 0
comment 0
Linh Kiếm Tôn Tác giả: Vân Thiên Không Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/linh-kiem-ton/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 7,354
favorite 0
comment 0
Toàn Chức Pháp Sư Tác giả: Loạn Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/toan-chuc-phap-su/
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 7,261
favorite 0
comment 0
Phàm Nhân Tu Tiên Tác giả: Vong Ngữ https://truyen.thuvienbao.com/pham-nhan-tu-tien/
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 6,692
favorite 0
comment 0
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 6,457
favorite 0
comment 0
Siêu Thần Yêu Nghiệt Tác giả: Giang Hồ Tái Kiến Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/sieu-than-yeu-nghiet/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 6,128
favorite 0
comment 0
Bắc Tống Phong Lưu Tác giả: Nam Hi Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/bac-tong-phong-luu/
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 5,738
favorite 0
comment 0
Đấu Phá Thương Khung Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 5,531
favorite 0
comment 0
Vạn Cổ Thiên Đế Tác giả: Đệ nhất thần Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/van-co-thien-de/
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 5,192
favorite 0
comment 0
Bách Luyện Thành Thần Tác giả: Ân Tứ Giải Thoát Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/bach-luyen-thanh-than/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 4,518
favorite 0
comment 0
Long Huyết Vũ Đế Tác giả: Lưu Thủy Vô Ngân Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/long-huyet-vu-de/
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 4,245
favorite 0
comment 0
CHỌC TỨC VỢ YÊU - MUA MỘT TẶNG MỘT Tác giả: Quẫn Quẫn Hữu Yêu
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 4,105
favorite 0
comment 0
Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân Tác giả: Thanh Tử Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/mao-son-troc-quy-nhan/
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 4,102
favorite 0
comment 0
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 3,932
favorite 0
comment 0
Mục Thần Ký Tác giả: Thạch Trư http://truyen.thuvienbao.com
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 3,677
favorite 0
comment 0
Đấu La Đại Lục Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/dau-la-dai-luc/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 3,608
favorite 0
comment 0
Từ Tiên Hiệp Thế Giới Trở Về Tác giả: Phát Cuồng Đích Yêu Ma Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/tu-tien-hiep-the-gioi-tro-ve/
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 3,373
favorite 0
comment 0
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 3,323
favorite 0
comment 0
Thông Thiên Vũ Tôn Tác giả: Dạ Vân Đoan Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/thong-thien-vu-ton/
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 3,222
favorite 1
comment 0
Thiên Đạo Thư Viện Tác giả: Hoành Tảo Thiên Nhai Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/thien-dao-do-thu-quan/
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 3,148
favorite 0
comment 0
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 3,135
favorite 0
comment 0
Thần Đạo Đan Tôn (bản dịch) Tác giả: Cô Đơn Địa Phi Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/than-dao-dan-ton-ban-dich/
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 3,058
favorite 0
comment 0
Toàn Chức Cao Thủ Tác giả: Hồ Điệp Lam Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/toan-chuc-cao-thu/
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 2,976
favorite 1
comment 0
Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên Tác giả: Vong Ngữ Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 2,951
favorite 0
comment 0
Tuyệt Thế Dược Thần Tác giả: Phong Nhất Sắc Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/tuyet-the-duoc-than/
Community Audio
by thuvienbao.com
audio
eye 2,940
favorite 0
comment 0
Đại Chúa Tể Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu thuvienbao.com
Topics: dai chu te, audiobook, thuvienbao
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 2,914
favorite 0
comment 0
Nghịch Thiên Chí Tôn Tác giả: Khô nhai vũ mộ Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/nghich-thien-chi-ton/
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 2,772
favorite 0
comment 0
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 2,735
favorite 0
comment 0
Chúa Tể Chi Vương Tác giả: Khoái Xan Điếm https://truyen.thuvienbao.com
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 2,731
favorite 0
comment 0
Vũ Cực Thiên Hạ Tác giả: Tàm Kiểm Lý Đích Ngưu https://truyen.thuvienbao.com
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 2,689
favorite 0
comment 0
Thần Ma Thiên Tôn Tác giả: Cửu Đương Gia https://truyen.thuvienbao.com
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 2,666
favorite 0
comment 0
Boss Là Nữ Phụ Tác giả: Mặc Linh http://truyen.thuvienbao.com
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 2,601
favorite 0
comment 0
Tu La Vũ Thần Tác giả: Thiện Lương Mật Phong Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/tu-la-vu-than/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 2,585
favorite 0
comment 0
Huyền Thiên Hồn Tôn Tác giả: Ám Ma Sư Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/huyen-thien-hon-ton/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 2,498
favorite 0
comment 0
Kình Thiên Kiếm Đế Tác giả: Đế Kiếm Nhất Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/kinh-thien-kiem-de/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 2,388
favorite 0
comment 0
Lăng Thiên Chiến Tôn Tác giả: Phong Khinh Dương Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/lang-thien-chien-ton/
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 2,326
favorite 0
comment 0
Kiếm Đạo Độc Tôn Tác giả: Kiếm Du Thái Hư https://truyen.thuvienbao.com
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 2,316
favorite 0
comment 0
Tinh Thần Biến Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị https://truyen.thuvienbao.com
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 2,249
favorite 0
comment 0
Vô Địch Thiên Hạ Tác giả: Thần Kiến Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/vo-dich-thien-ha/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 2,244
favorite 0
comment 0
Chí Tôn Thần Ma Tác giả: Thiên Ý Lưu Hương Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/chi-ton-than-ma/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 2,217
favorite 0
comment 0
Mị vương sủng thê: Quỷ y hoàn khố phi Tác giả: Cố Nhiễm Cẩm Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/mi-vuong-sung-the-quy-y-hoan-kho-phi/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 2,181
favorite 0
comment 0
Vô Tận Đan Điền Tác giả: Hoành Tảo Thiên Nhai Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/vo-tan-dan-dien/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 2,173
favorite 0
comment 0
Chí Tôn Chiến Thần Tác giả: Quân Lạc Hoa Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/chi-ton-chien-than/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 2,148
favorite 0
comment 0
Thiếu Niên Ca Hành Tác giả: Chu Mộc Nam Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/thieu-nien-ca-hanh/
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 2,105
favorite 0
comment 0
Thần Mộ 2 Tác giả: Thần Đông (Ngô Biển Quân) https://truyen.thuvienbao.com
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 2,102
favorite 0
comment 0
Điên Cuồng Hệ Thống Tăng Cấp Tác giả: Điên cuồng Manh Manh Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/dien-cuong-he-thong-tang-cap/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 2,100
favorite 0
comment 0
Vạn Đạo Long Hoàng Tác giả: Mục Đồng Thính Trúc Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/van-dao-long-hoang/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 2,059
favorite 0
comment 0
Vạn Cổ Đại Đế Tác giả: Mộ Vũ Thần Thiên Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/van-co-dai-de/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 2,012
favorite 0
comment 0
Vạn Đạo Kiếm Tôn Tác giả: Đả Tử Đô Yếu Tiễn Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/van-dao-kiem-ton/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 1,988
favorite 0
comment 0
Yêu Long Cổ Đế Tác giả: Diêu Vọng Nam Sơn Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/yeu-long-co-de/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 1,928
favorite 0
comment 0
Cái Thế Đế Tôn Tác giả: Nhất Diệp Thanh Thiên Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/cai-the-de-ton/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 1,896
favorite 0
comment 0
Thái Cổ Long Tượng Quyết Tác giả: Vượng Tử Lão Man Đầu Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/thai-co-long-tuong-quyet/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 1,896
favorite 0
comment 0
Cuồng Võ Thần Đế Tác giả: Hội Phi Tiểu Thiên Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/cuong-vo-than-de/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 1,849
favorite 0
comment 0
Thần Hồn Chí Tôn Tác giả: Bát Dị Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/than-hon-chi-ton/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 1,841
favorite 0
comment 0
Thần Võ Chiến Vương Tác giả: Trương Mục Chi Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/than-vo-chien-vuong/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 1,836
favorite 0
comment 0
Tuyệt Đỉnh Đan Tôn Tác giả: Vạn Cổ Thanh Liên Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/tuyet-dinh-dan-ton/
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 1,829
favorite 0
comment 0
Đế Tôn Tác giả: Thạch Trư Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/de-ton/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 1,824
favorite 0
comment 0
Nguyên Tôn Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/nguyen-ton/
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 1,804
favorite 0
comment 0
Bàn Long Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị https://truyen.thuvienbao.com
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 1,784
favorite 0
comment 0
Thôn Phệ Hồn Đế Tác giả: Từ Quảng Đại Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/thon-phe-hon-de/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 1,771
favorite 0
comment 0
Thiên y Phượng Cửu Tác giả: Phượng Quỳnh Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/thien-y-phuong-cuu/
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 1,683
favorite 0
comment 0
Thần Khống Thiên Hạ Tác giả: Ngã Bản Thuần Khiết​ https://truyen.thuvienbao.com/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 1,678
favorite 0
comment 0
Tuyệt Thế Linh Thần Tác giả: Bách Lý Long Hà Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/tuyet-the-linh-than/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 1,656
favorite 0
comment 0
Linh Võ Đế Tôn Tác giả: Cô Vũ Tùy Phong Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/linh-vo-de-ton/
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 1,643
favorite 0
comment 0
Thứ Nữ Hữu Độc Tác giả: Tần Giản http://truyen.thuvienbao.com
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 1,619
favorite 0
comment 0
Nhất Niệm Vĩnh Hằng Tác giả: Nhĩ Căn http://truyen.thuvienbao.com
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 1,579
favorite 0
comment 0
Vô Địch Thật Tịch Mịch Tác giả: Tân Phong Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/vo-dich-that-tich-mich/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 1,551
favorite 0
comment 0
Chung Cực Toàn Năng Học Sinh Tác giả: Sát Trư Đao Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/chung-cuc-toan-nang-hoc-sinh/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 1,522
favorite 0
comment 0
Ngã Dục Phong Thiên Tác giả: Nhĩ Căn Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/nga-duc-phong-thien/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 1,510
favorite 0
comment 0
Tuyệt Thiên Vũ Đế Tác giả: Thương Thiên Bá Chủ Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/tuyet-thien-vu-de/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 1,493
favorite 0
comment 0
Thế Giới Tu Chân Tác giả: Phương Tưởng Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/the-gioi-tu-chan/
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 1,468
favorite 0
comment 0
Kiếm Động Cửu Thiên Tác giả: Cô Đơn Địa Phi http://truyen.thuvienbao.com
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 1,450
favorite 0
comment 0
Thiên Thần Quyết Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/thien-than-quyet/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 1,449
favorite 0
comment 0
Bất Hủ Kiếm Thần Tác giả: Tuyết Mãn Cung Đao Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/bat-hu-kiem-than/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 1,405
favorite 0
comment 0
Ma Đầu Vô Sỉ Tác giả: Thúy Vi Cư Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/ma-dau-vo-si/
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 1,403
favorite 0
comment 0
Tam Thốn Nhân Gian Tác giả: Nhĩ Căn Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/tam-thon-nhan-gian/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 1,399
favorite 0
comment 0
Tuyệt Thế Đường Môn Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/tuyet-the-duong-mon/
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 1,373
favorite 0
comment 0
Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Tác giả: Bạch Thái Thang Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/dinh-phong-tieu-nong-dan/
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 1,368
favorite 0
comment 0
Tạo Hóa Chi Môn Tác giả: Ta Là Lão Ngũ Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/tao-hoa-chi-mon-ban-dich/
Community Texts
audio
eye 1,358
favorite 0
comment 0
Tuyệt thế thần y: Quỷ đế phúc hắc cuồng phi Tác giả: Dữ Quân Cao Ngọa Nhàn Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/tuyet-the-than-y-quy-de-phuc-hac-cuong-phi/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 1,352
favorite 0
comment 0
Trở Lại Địa Cầu Làm Thần Côn Tác giả: Vật Tiểu Ngộ Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/tro-lai-dia-cau-lam-than-con/
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 1,327
favorite 0
comment 0
Đế Bá (dịch) Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh http://truyen.thuvienbao.com
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 1,323
favorite 0
comment 0
Dị Thế Tà Quân Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 1,319
favorite 0
comment 0
Vũ Ngự Thánh Đế Tác giả: Lục Thì Minh Lượng Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/vu-ngu-thanh-de/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 1,319
favorite 0
comment 0
Tạo Hóa Chi Vương Tác giả: Trư Tam Bất Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/tao-hoa-chi-vuong/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 1,307
favorite 0
comment 0
Vĩnh Hằng Chí Tôn Tác giả: Kiếm Du Thái Hư Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/vinh-hang-chi-ton/
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 1,301
favorite 0
comment 0
Tối Cường Hệ Thống Tác giả: Tân Phong https://truyen.thuvienbao.com
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 1,297
favorite 0
comment 0
Vạn Vực Linh Thần Tác giả: Càn Đa Đa Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/van-vuc-linh-than/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 1,294
favorite 0
comment 0
Tiên Lộ Tranh Phong Tác giả: Duyên Phận Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/tien-lo-tranh-phong/
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 1,283
favorite 0
comment 0
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Tác giả: Phát Tiêu Đích Oa Ngưu https://truyen.thuvienbao.com